آگهی جذب سرمایه‌گذار برای اجرای ۲پروژه عمرانی موقوفه در ساری

صفحه ی اصلی / آگهی جذب سرمایه‌گذار برای اجرای ۲پروژه عمرانی موقوفه در ساری

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری از طریق فراخوان عمومی در نظر دارد به منظور ساخت و ساز  و مشارکت در زمین های در اختیار این اداره با مشخصات ذیل از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت مشارکت دعوت به عمل آورد.

لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید تا تاریخ ۱۰/۰۲/۹۹ اسناد و مدارک را از واحد فنی اداره دریافت و تا تاریخ ۳۰/۲/۹۹ پیشنهادات خود را به دبیر خانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری تحویل نمایید.

پیشنهادات واصله در روز سه شنبه ۳۱/۰۲/۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با حضور مسئولین بازگشایی خواهد شد.

نام موقوفه

مساحت عرصه

شماره پلاک ثبتی

کاربری فعلی

آدرس

اسماعیل بابایی

۲۴۲ متر مربع

پلاک ثبتی ۴ فرعی از ۳۲۸۸  اصلی

مسکونی

سه راه ملامجدین-کوچه شهید فرجی مقابل کوچه رز-کدپستی ۴۸۱۶۸۱۳۹۶۸

حسن عرب

۲۴۹  متر مربع

پلاک ثبتی ۲۴۵۱ اصلی

تجاری-مسکونی

خیابان ۱۸ دی روبه روی مسجد امام حسین

کدپستی ۴۸۱۸۶۴۶۵۹۵

آدرس و محل دریافت اسناد :ساری ابتدای بلوار ارتش اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری-شماره تماس: ۳۳۳۲۸۲۹۶-۰۱۱

 

 

 

علي سلطاني كاظمي

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان ساري