صدور مفاصا حساب بقاع متبرکه و موقوفات

صفحه ی اصلی / صدور مفاصا حساب بقاع متبرکه و موقوفات

صدور مفاصا حساب بقاع متبرکه و موقوفات
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت قابل استفاده به صورت حضوری و غیر حضوری می باشد.
  • این خدمت نیز قابل استفاده افرادی است که دارای توکن می باشند.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
با توجه به تعداد زیاد موقوفات غیر متصرفی موجود در استان ، معمولا برای طی نمودن فرایند اخذ مفاصا حساب باید مراحل در ادارات اوقاف شهرستان مربوطه طی گردد . میتوان بصورت الکترونیکی میز از راه دور این خدمت را از طریق توکن دریافت نمود.لازم به ذکر است این خدمت جنبه عمومی نداشته و فقط مربوط به متولیان موقوفات غیر متصرفی می باشد.
 
شرایط درخواست توکن : جهت دریافت توکن می بایست نسبت به ارائه درخواست کتبی به ادارات تحقیق و حراست ادارات کل سازمان اوقاف و امور خیریه مراجعه نمایید پس از بررسی درخواست مذکور با مراجعه به کارشناس فناوری ادارات محل می توانید نسبت به دریافت توکن اقدام نمایید. نحوه استفاده از توکن توسط کارشناس مربوطه در زمان تحویل داده خواهد شد.