• امروز شنبه سی و یکم فروردین 1398 

وضعیت اطلاع رسانی الکترونیکی خدمات  و تعیین موقعیت ارائه خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع و کسب وکارها در میز خدمت

عنوان خدمت

کد خدمت

 

 

محل ارائه خدمت

 

محل استقرار

مدت زمان دریافت خدمت(فاصله بین درخواست خدمت تا ارائه خدمت)

ارائه مفاصاحساب موقوفات به متولیان

10011314000

اداره تحقیق

طبقه همکف

یک هفته

آموزش قرآنی و شناسایی نیروهای مستعد حفظ قرآن

17041315000

اداره امور قرآنی

طبقه اول

توضیحات

برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم

17041316000

اداره امور قرآنی

طبقه اول

2 الی 4 روز

تدوین و انتشار تقویم فرهنگی و آموزشی امامزادگان

17041317000

معاونت فرهنگی اجتماعی

طبقه همکف

توضیحات

ثبت و ارائه خدمات استعلامی موقوفات و رقبات

17041318000

معاونت بهره وری اقتصادی

طبقه دوم

توضیحات

رسیدگی به امور خادمین و هیات امناء موقوفات ، امامزادگان ، بقاع و مساجد

13011319000

معاونت فرهنگی اجتماعی

طبقه همکف

توضیحات

صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات

12031320000

اداره تحقیق

طبقه همکف

1 ماه

عقد قرارداد اجاره رقبات

17041321000

معاونت بهره وری اقتصادی

طبقه دوم

توضیحات

هدایا و نذورات ، مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت  

17041322000

معاونت فرهنگی اجتماعی

طبقه همکف

توضیحات

نگهداری و بازسازی و احیاء موقوفات ، امامزادگان و اماکن متبرکه

17041323000

معاونت بهره وری اقتصادی

طبقه دوم

توضیحات

واگذاری اولویت دفن در امامزادگان

17041324000

معاونت فرهنگی اجتماعی

طبقه همکف

یک روز

 

*شماره  تلفن مرکز تماس احسان سازمان اوقاف و اومور خیریه: 0112529

*آدرس پایگاه اطلاع رسانی : mazandaran.oghaf.ir

*تلفن :  08-33320506-011                    شماره پیامک: 10000114151

 

 

* توضیحات خصوص مدت زمان دریافت خدمت:

آموزش قرآنی چند حالت دارد 1- برای کسب اطلاعات و شرکت در برنامه های قرآنی یک ساعت 2- برای شرکت در دوره های آموزش تربیت مربی 3 الی 5 روز 3- آموزش قرآنی توسط مربیان تربیت شده در طول سال دربقاع متبرکه سراسر استان برگزار میشود.

 تقویم فرهنگی بستگی به نوع برنامه فرهنگی دارد به طور مثال ضیافت الهی 1 ماه، نشاط معنوی45 روز،آرامش بهاری15 روز ،مناسبتهای ملی و مذهبی 1 روز و ...

ثبت و ارائه خدمات استعلامی اگر استعلام مورد نظر قابل پاسخگوئی به ارباب رجوع بدون اخذ مجوز از سوی سازمان و ادارات تابعه باشد دوروز ، در غیر اینصورت ظرف مدت یک هفته به طول می انجامد.

رسیدگی به امور خادمین و هیات امناء: امور مربوط به صدور احکا م برای خدام ثابت و هیات امناء امامزادگان با بازه زمانی 2 ماهه انجام اما خصوص خدام فصلی باتوجه به اینکه تمام امور آن توسط ادارات شهرستان انجام میشود 15 روز زمان میبرد.و ...

عقد قرارداد اجاره: از مرحله اولیه تا پایان قرارداد تا یک هفته زمان میبرد البته در شرایط خاص با ملاحظات شرایط ارباب رجوع یک روزه هم انجام میپذیرد.

نگهداری و بازسازی موقوفات و امامزادگان:خصوص موقوفات غیرمتصرفی اداره هیچ نقشی درنگهداری ندارد و خصوص موقوفات متصرفی ارباب رجوع نقشی در تعمیر و نگهداری ندارد..

خصوص نگهداری بقاع در صورت وجود اعتبار در 3 مرحله انجام میشود ،1- ارائه مجوز2- درخواست ارباب رجوع3- تخصیص اعتبار توسط ادارات

بازسازی موقوفات غیرمتصرفی بستگی به تلاش متقاضی دارد و کوتاه نمودن زمان بستگی به فعالیت متقاضی دارد. در خصوص موقوفات متصرفی ارباب رجوع هیچ نقشی ندارد و توسط ادارات تابعه انجام میگردد. خصوص بازسازی بقاع مراحل انجام بدین صورت است 1- تهیه طرح جامع و تصویب آن 2- تهیه نقشه های معماری و سازه ای و تایید آن توسط دستگاه های ذیصلاح 3- انتخاب ناظرین . در نتیجه خصوص زمان اجرای پروژه ها باتوجه به بودجه موجود در بقاع متبرکه عملیات عمرانی انجام میگردد چنانچه بودجه به اندازه کافی موجود باشد بستگی به حجم پروژه زمانبندی انجام میگردد.