• امروز سه شنبه بیست و نهم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

معرفی موقوفه «عباسقلی تاجر ساروی» ساری/ تعزیه داری امام حسین(ع) مهمترین نیت واقف

معرفی موقوفه «عباسقلی تاجر ساروی» ساری/ تعزیه داری امام حسین(ع) مهمترین نیت واقف

موقوفه «عباسقلی تاجر ساروی » شهرستان ساری از جمله بزرگترین موقوفات این شهرستان بوده که نیت آن مربوط به تعزیه داری امام حسین(ع) است.

 سه شنبه 20 شهریور 1397   30  0      

به گزارش  روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، با توجه به وقف نامه سال 1197 هجری قمری حاجی عباسقلی تاجر ساروی یکدانگ مشاع از ششدانگ قریه شیخ کلا واقع در بلوک اسفیورد و دودانگ مشاع از ششدانگ املاک خود در قریه مزبور را جهت تعزیه داری خامس آل عبا، احسان به علما ، سادات و فقرا، خیرات و مبرات ،  اخراجات زواران قبور ائمه اطهار، اخراجات اطفال مسلمانان  و احسان به ابن سبیل وقف کرد.
این وقف نامه در تاریخ 15 رجب سال 1197 هجری قمری تحریر گشته و در تاریخ 12 رمضان سال 1332 در دفتر اوقاف ثبت شده است.
قابل ذکر است  این موقوفه در حال حاضر دارای 588 رقبه(املاک) با کاربری های مختلف در شیخ کلای ساری می باشد که در صورت حضور مستاجرین و متصرفان به اداره اوقاف و پرداخت حقوق موقوفه نیت واقف خیر اندیش اجرا می شود.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار