اخبار سازمان اوقاف

معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه مجری طرح نشاط معنوی1393 استان مازندران

معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه مجری طرح نشاط معنوی1393 استان مازندران

لیست معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه مجری طرح نشاط معنوی1393 استان مازندران

 چهارشنبه 21 خرداد 1393   2730  0      

معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه مجری طرح نشاط معنوی1393


استان: مازندران


ردیف

شهرستان

نام بقعه

آدرس بقعه1

آمل

امامزاده ابراهيم (ع)

دريا 10


2

آمل

امامزاده عبدا...(ع)

شهر امام زاده عبداله


3

آمل

ابوالفضلي اوجي آباد

روستاي اوجي آباد


4

آمل

امامزاده قاسم (ع)

چاكسر


5

آمل

بقعه درويش اسماعيل

روستاي كمانگركلاي دشت سر


6

آمل

امامزاده شاهزيد(ع)

روستاي شاهزيد


7

آمل

ناصرالحق

ايثار3


8

آمل

جعفربن موسي(ع)

آملي محله-تكيه آملي


9

آمل

خضر(ع)

رضوانيه


10

بابل

امامزاده قاسم (ع)

بابل - مركز شهر


11

بابل

امامزاده عبداله (ع)

بابل- چهارشنبه پيش


12

بابل

مسجد مقدس محدثين

بابل- مركز شهر


13

بابل

تكيه پيرعلم

بابل- مركز شهر


14

بابل

امامزاده هفت تن (ع)

بابل- منطقه هفت تن


15

بابل

امامزاده يحيي (ع)

بابل- مركز شهر


16

بابل

امامزاده هادي و مهدي(ع)

روستاي تاج الدوله


17

بابل

سقاخانه ابوالحسنكلا

بابل روستاي ابوالحسنكلا


18

بابل

امامزاده محمد و محمود مشهد سرا

بابل روستاي مشهد سرا


19

بلده

امامزاده محمد بنبکر بن علی(ع)

بخش بلده روستای کلا-امامزاده محمد بن بکر بن علی


20

بلده

امامزاده اسماعیل (مسجد قائم)

بخش بلده-شهر بلده


21

بندپی

امامزاده عبداله وشیخ موسی

بندپی شرقی روستای شیخ موسی


22

بهشهر- گلوگاه

بي بي زينب خورشيدكلا

گلوگاه - روستاي خورشيدكلا


23

بهشهر- گلوگاه

امامزاده اسحاق

گلوگاه - روستاي خورشيدكلا


24

بهشهر- گلوگاه

امامزاده محمد هشتيكه

گلوگاه - هشتيكه


25

بهشهر- گلوگاه

امامزادگان سفيدچاه

بهشهر - هزارجريب روستاي سفيدچاه


26

بهشهر- گلوگاه

امامزاده يوسف

بهشهر - ركاوند


27

بهشهر- گلوگاه

امامزاده قاسم

گلوگاه - روستاي ريحان آباد ولمازو


28

تنکابن

سید حسین شیرود(ع)

شیرود -بقعه متبرکه امام زاده سید حسین شیرود(ع)


29

تنکابن

سید   قوام الدین کبود کلایه(ع)

کبود کلایه


30

تنکابن

شیر علی(ع)

خرم آباد-میان ناحیه


31

تنکابن

میر شمس الدین(ع)

ولی آباد


32

تنکابن

محمد طاهر (ع)

حاجی محله


33

تنکابن

سید قاسم (ع)

دو هزار


34

تنکابن

سید ابراهیم (ع)

رشیدیه


35

تنکابن

سید حسین (ع)

پلت کله


36

قائمشهر

امامزاده سیدابوصالح مله

قائمشهر روستای سیدابوصالح مله


37

قائمشهر

امامزاده بربری محله

قائمشهر خ تهران روبروی مخابرات بربری محله


38

قائمشهر

امامزاده یوسف رضا

قائمشهر جنب بیمارستان رازی


39

قائمشهر

حسینیه سید عابدین

قائمشهر خ امام کوی تلار بیست و یک


40

قائمشهر

امامزاده اسمااعیل ساروکلا

قائمشهر خیابان ساری عبورچشمه سر روستای ساروکلا


41

قائمشهر

سید ذرکریا واسکس

قائمشهر خ تهران روستای واسکس


42

نكا

امامزادا مير مفيد (ع)

خيابان آرامگاه


43

نكا

امامزاده حسن (ع)

خيابان شهرداري


44

نكا

امامزاده عبدالله (ع)

روستاي اطرب


45

نكا

امامزادگان عبدالكريم و عبدالرحيم (ع)

روستاي نوذر اباد


46

نور

قدمگاه محمدبن بکر بن علی(ع)

چمستان-روستای بوته ده


47

نور

قاسم(ع)

ایزدشهر


48

نور

جمشید(ع)

رویان


49

نور

سید حسین(ع)

چمستان-روستای اسپی کلا


50

نور

قاسم(ع)

چمستان-روستای ورازده سفلی


51

نور

سید نورالدین(ع) هاشمی

چمستان-روستای ناپلار


52

نور

بلال(ع)

چمستان -روستای نانواکلا


53

نور

قاسم(ع)

رویان-منطقه چهارسوق


54

نور

صالح (ع) و عبداله(ع)

رویان-سوردار


55

نور

سیده خانم(س)

رویان-روستای کپ سفلی


56

نوشهر

امامزاده نبی (ع)

نوشهر - علویکلا- امامزاده نبی (ع)


57

نوشهر

امامزاده خالد کیا سلطان(ع)

نوشهر - روستای منوچهرکلا- امامزاده خالد کیا سلطان(ع)


58

نوشهر

امامزاده سید علی کیا سلطان(ع)

نوشهر - خیرودکنار- روستای سیدعلی کیا سلطان


59

نوشهر

امامزاده محمد(ع)

نوشهر- کیلومتر2 بلوار امامزاده محمد (ع)


60

نوشهر

امامزاده یحیی (ع)

نوشهر - بخش کجور - روستای انگاس


61

نوشهر

امامزاده ابراهیم (ع)

نوشهر - بخش کجور - روستای شاهناجر


62

نوشهر

امامزاده بلال (ع)

نوشهر - روستای پی کلا - امامزاده بلال (ع)


63

چالوس

امامزاده خلیل (ع)

چالوس - مرزن آباد - امامزاده خلیل (ع)


64

چالوس

امامزاده سه تن (ع)

چالوس - کلاردشت - روستای والت


65

چالوس

امامزاده ذکریا(ع)

چالوس - کلاردشت - روستای شکرکوه


66

چالوس

امامزاده هادی (ع)

چالوس - کلاردشت- حسنکیف


67

بابلسر

امامزاده ابراهیم (ع)

بابلسر - میدان بلال


68

بابلسر

بی بی سر روضه (ع)69

بابلسر

بی بی حلیمه خاتون70

فریدونکنار

امامزاده قاسم (ع)

فریدونکنار کاردگر محله


71

سوادکوه

امامزاده عبدالحق

سوادکوه زیراب


72

سوادکوه

امامزاده ابوطالب

سوادکوه زیراب


73

سوادکوه

امامزاده سید علی کیا سلطان

شیرگاه لفور روستای امامکلا


74

عباس آباد

سید عبدالوافی

کلارآباد - چارز


75

عباس آباد

سید حسین تازه آباد

سلمانشهر - تازه آباد


76

عباس آباد

سید کیا ابو.الحسن

عباس آباد- زیارتور


77

عباس آباد

ایوب پیغمبر

عباس آباد- پرچور


78

عباس آباد

سید علی مرتم

عباس آباد - مرتم


79

محمودآباد

امامزاده قاسم (ع)محمودآباد

محمودآباد خیابان آزادی


80

محمودآباد

امامزاده فضل(ع)خشت سر

روستای خشت سر


81

محمودآباد

امامزاده قاسم(ع)اورطشت

روستای اورطشت


82

محمودآباد

امامزاده تقی(ع)چاکسر

روستای چاکسر


83

محمودآباد

امامزاده طاهرمطهر(ع)رودپشت

روستای رودپشت


84

محمودآباد

امامزاده عبداله(ع)گلیرد

روستای گلیرد


85

ساری

امامزاده عباس(ع)

ساری بلوار امام رضا آستانه امامزاده عباس


86

ساری

امامزاده یحیی(ع)

ساری خیابان جمهوری آستانه امامزاده یحیی


87

ساری

آستانه ملامجدالدین

ساری خیابان ملا مجدالدین


88

ساری

آستانه تکیه پهنه کلا

ساری بلوار کشاورز روستای پهنه کلا


89

ساری

امامزاده میر عبدالعظیم

ساری خیابان فرهنگ آستانه میر عبدالعظیم


90

ساری

امامزاده حمزه رضا هولار

ساری بلوار کشاورز روستای هولار


91

ساری

امامزاده عبدالله پایین کولا

ساری بلوار کشاورز روستای پایین کولا


92

ساری

امامزاده صادق الرضا پایین دزا

ساری بلوار کشاورز روستای پایین دزا


93

ساری

امامزاده حسن پرچیکلا

ساری بلوار کشاورز روستای پرچیکلا


94

رامسر

آقاپلاسید و آقابسمل

رامسر-ساداتشهر


95

رامسر

سیدمحمد وسیده فاطمه فتوک

رامسر طالش محله فتوک


96

رامسر

سیدابوطالب طالش محله

رامسر کتالم طالش محله


97

رامسر

سیدمحمدباقرکوزه گرمحله

رامسر کتالم کوزه گر محله


98

رامسر

سیدمحمدگالش محله

رامسر کتالم گالش محله


99

رامسر

سیدمحمد اشکنه کوه

رامسر اشکنه کوه


100

رامسر

سیدابوالقاسم دریاپشته

رامسر دریاپشته


101

رامسر

سیدمحمد لمتر

رامسر لمتر


102

رامسر

سیدعلی علوی

رامسر زینبیه


103

رامسر

سیدیحیی وسیده حوریه جنت رودبار

رامسر جنت وردبار


104

رامسر

پیربشیر یازن اشکور

رامسر یازن اشکور


105

میاندرود

امامزاده جعفر دارابکلا

ساری ، میاندرود دارابکلا


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار