هوالعليم

لیست تلفن های ادارات اوقاف وامورخیریه استان مازندران
ردیف
نام
شهرستان
نام
و نام خانوادگی
مستقیم
همگانی
فاکس
کد


*
اداره کل(مدير)
حجت الاسلام
ابراهیم حیدری جناسمی
33322058
8 -33320506
33320676
011

معاونین و اعضای
ستادی اداره كل:
-حجت الاسلام مسعود قربانی (معاون فرهنگی و اجتماعی)
-مرتضی
عبدالله حبیب نوری (معاون حقوقی و ثبتی)
-   مهدی نعمت اللهی (معاون مدیریت منابع و پشتیبانی)
-   علی فتحی (معاون بهره وری اقتصادی)
-   حجت الاسلام
اسماعیل مهری کارنامی (رئیس اداره تحقیق)
-   حجت الاسلام مصطفی سیفی کناری (رئیس اداره امور قرآنی)
-   مقداد کلونیان (مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
شکایات)
-   فهیمه کریمی فیروزجائی (مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات)
-   صاحب نجفی (مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی)
-    کمیل حسن
زاده (رئیس اداره حراست)
-اکرم
کاظمی آقمشهدی (مدیر مالی غیر عمومی)


1
اداره بهشهر
محمدحسین فاضلی
34526974
34526984
34526899
011


2
اداره ساری
حجت الاسلام علی
سلطانی
33314804
33328296
33324431
011


3
اداره قائمشهر
حجت الاسلام
عبدا... ولی نژاد
42036027- 42031884
42034230
42031884
011


4
اداره بابل
حسن برزگر
32330913- 32337260
32335005-
32333095- 3233052
32366903
011


5
اداره آمل
حجت الاسلام محمد
هادی بهرامی
44223200- 44222323

3- 44226052- 8- 44229445
44229447
011


6
اداره بابلسر
حجت الاسلام مهدی
یوسف تبار
35364190
35364190
35364190
011


7
نمایندگی بندپی
حسین محمدی
کنگرج
32520455
32520455- 32526455
32542624
011


8
اداره محمودآباد
بهزاد صادقی
44745589
44743931
44733216
011


9
اداره نور
حجت الاسلام عیسی
توپا حیدری
44552919
44553020
44557820
011


10
نمایندگی بلده
کامران نعیمی
44614295
44614168
44614233
011


11
اداره نوشهر
ابراهیم مشایخی
52332774
52335865
52350065
011


12
اداره تنکابن
حجت الاسلام رسول
علیخانی
54224311
54225006-54222060
54224311
011


13
اداره رامسر
حجت الاسلام محمد
ابراهیم حاجی پور
55256319
55256318
55259790
011


14
اداره لاریجان
مرتضی موتنهار
43352230
43352565
43352565
011


15
اداره نكا
حجت الاسلام رمضان
شجاعی
34735253
34735252
34735253
011


16
نمایندگی سوادکوه
حجت الاسلام رضا
یوسفی
338816269
42458038
42458038
011


17
نمایندگی میاندورود
محمود فیاض بخش

33886269
33886269
33886269
011


18
نمایندگی عباس آباد
ابراهیم عزیزپور
54623605
54623607
54623605
011


19
نمایندگی جویبار
رضا رشید پور طوری
42534516
42534516

011


20
نمایندگی گلوگاه
مجید رضایی خورشیدی
34668539
34667883
34668539
011بنیاد توسعه استان 33343987-
33349152 –آدرس اداره کل:
مازندران- ساری میدان امام حسین (ع) ابتدای بلوار ارتش –کدپستی:13714-
48188