اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
۳۰۸۸ سند مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی مازندران صادر شد

۳۰۸۸ سند مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی مازندران صادر شد

رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۸۸ سند مفاصا حساب برای موقوفات متصرفی و بقاع متبرکه مازندران و ۵۰۲ سند مفاصا برای موقوفات غیرمتصرفی صادر شد.

1395/7/26 ( تحقیق ) 195 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

 نشست تخصصی متولیان موقوفات مازندران در امامزاده قاسم(ع) بابل برگزار می شود

نشست تخصصی متولیان موقوفات مازندران در امامزاده قاسم(ع) بابل برگزار می شود

رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: نشست تخصصی متولیان موقوفات مازندران و ستاد اربعین حسینی در امامزاده قاسم(ع) بابل برگزار می شود.

1395/7/25 ( تحقیق ) 358 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جلسه اداره اوقاف ساری با متولیان موقوفات غیرمتصرفی برگزار شد

جلسه اداره اوقاف ساری با متولیان موقوفات غیرمتصرفی برگزار شد

نشست با متولیان و نمایندگان رسمی متولیان موقوفات غیر متصرفی جهت اداره امور اداری موقوفات تحت تولیت در اداره اوقاف و امور خیریه ساری برگزار شد.

1395/6/21 ( تحقیق ) 489 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

13847 مفاصاحساب برای موقوفات و بقاع متبرکه مازندران صادر شد

13847 مفاصاحساب برای موقوفات و بقاع متبرکه مازندران صادر شد

رئیس اداره تحقیق اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از صدور 13 هزار و 847 مفاصاحساب برای موقوفات و بقاع متبرکه استان در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.

1395/4/10 ( تحقیق ) 266 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

جلسه آموزشی متولیان موقوفات مازندران برگزار شد

جلسه آموزشی متولیان موقوفات مازندران برگزار شد

جلسه آموزشی متولیان موقوفات غیرمتصرفی مازندران در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد.

1395/2/11 ( تحقیق ) 451 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

کوچک‌ترین تخلف در حوزه موقوفات عواقب بد دنیوی و آخروی را به همراه دارد

کوچک‌ترین تخلف در حوزه موقوفات عواقب بد دنیوی و آخروی را به همراه دارد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: کوچک‌ترین تخلف در حوزه موقوفات عواقب بد در دنیا و آخرت را برای متولی موقوفه به همراه دارد.

1395/2/11 ( تحقیق ) 333 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

سامانه جامع موجب خدمات‌رسانی امینانه به موقوفات و منافع عمومی شد

سامانه جامع موجب خدمات‌رسانی امینانه به موقوفات و منافع عمومی شد

رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: سامانه جامع موجب خدمات‌رسانی امینانه به موقوفات و منافع عمومی شد.

1395/2/8 ( تحقیق ) 317 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

صداقت و انضباط اداری شرط اول خدمت در اداره تحقیق است

صداقت و انضباط اداری شرط اول خدمت در اداره تحقیق است

رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: صداقت، رعایت اخلاق اسلامی و نظم و انضباط اداری شرط اول فعالیت و خدمت در حوزه اداره تحقیق است.

1395/1/30 ( تحقیق ) 243 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

75 میلیارد تومان اسناد و هزینه موقوفات مازندران بررسی و تایید شد

75 میلیارد تومان اسناد و هزینه موقوفات مازندران بررسی و تایید شد

رئیس سابق اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: طی چهار سال 75 میلیارد تومان اسناد و هزینه موقوفات مازندران بررسی و تایید شد.

1395/1/26 ( تحقیق ) 342 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

نشست تخصصی مدیرکل اوقاف مازندران با متولیان موقوفات آمل برگزار شد

نشست تخصصی مدیرکل اوقاف مازندران با متولیان موقوفات آمل برگزار شد

نشست تخصصی مدیرکل اوقاف مازندران با متولیان موقوفات آمل برگزار شد.

1394/12/26 ( تحقیق ) 319 0 رای به این مطلب ادامه مطلب