استان مازندران
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل گفت: سند مالكيت موقوفه پر رقبه منفعتي مصطفي امير سليماني شهرستان بابل اخذ شد.
یک شنبه 28 آذر 1395    
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، جعفر صفری در گفت و گو با ما اظهار کرد: سند مالكيت موقوفه پر رقبه منفعتي مصطفي امير سليماني شهرستان بابل اخذ شد.
 
وی با بیان اینکه این موقوفه واقع در پلاك یک اصلي بخش هفت ثبت بابل است، عنوان کرد: مساحت این موقوفه 377 هکتار با ميزان سهم وقف ششدانگ می باشد.
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل بیان کرد: این موقوفه دارای بیش از 700 رقبه با کاربری های مختلف در شهرستان بابل بوده است.