کد خبر : 291824

تاریخ درج خبر : پنج شنبه 21 دی 1396
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران
• گزارش تصویری/ بازدید معاون توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف از مرکز پایش تصویر بقاع متبرکه مازندران
بازدید معاون توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف از مرکز پایش تصویر بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران
بازدید معاون توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف از مرکز پایش تصویر بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران