کد خبر : 291595

تاریخ درج خبر : دوشنبه 11 دی 1396
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران
• نرم افزار اندروید ، گنجینه وقف 2
ویژه وقف
بخش ها:
- قرآن
- عترت
- احکام
- ادبی هنری
- مقالات
- کتابخانه 
- پیام ها و شعار ها