استان مازندران
 
بازرسی از برنامه های ابلاغی ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانهای سوادکوه و جویبار انجام شد.
دوشنبه 4 بهمن 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه برنامه های سازمان اوقاف باید به درستی در استان اجرا شود، گفت: نقاط ضعف شناسایی شده در بازرسی ها باید...
دوشنبه 4 بهمن 1395    
جلسه جمع بندی بازرسی از برنامه های ابلاغی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران
یک شنبه 3 بهمن 1395    
برنامه های ابلاغی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران توسط ستاد منتخب شهرستانها بازرسی شد.
یک شنبه 3 بهمن 1395    
بازرسی از برنامه های ابلاغی ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانهای نوشهر و نور انجام شد.
شنبه 2 بهمن 1395    
بازرسی از برنامه های ابلاغی ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباس آباد انجام شد.
شنبه 2 بهمن 1395    
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا؛ برمحیط پیرامونی خود اثرگذاری کنید و بر رهروان راه خدا بیفزایید
شنبه 2 بهمن 1395    
برنامه های ابلاغی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران بازرسی می شود.
شنبه 2 بهمن 1395    
پیام رهبر معظم انقلاب درپی حادثه دردناک فروریختن ساختمان در مرکز شهر تهران: همه مسئولان کار مجاهدانه‌ و وظیفه‌ی فوری را ادامه دهند
شنبه 2 بهمن 1395    
برنامه‌های ابلاغی 9 ماهه ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستانهای محمودآباد و آمل بازرسی شد.
چهارشنبه 29 دی 1395