• امروز سه شنبه سوم مهر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
گزارش تصویری  1 تجمع بزرگ رهروان زینبی با حضور مسؤلان با استقبال گسترده بانوان در امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری 1 تجمع بزرگ رهروان زینبی با حضور مسؤلان با استقبال گسترده بانوان در امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری تجمع بزرگ رهروان زینبی با حضور مسؤلان با استقبال گسترده بانوان در امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 14 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری تجمع بزرگ رهروان زینبی با حضور مسؤلان با استقبال گسترده بانوان در امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری تجمع بزرگ رهروان زینبی با حضور مسؤلان با استقبال گسترده بانوان در امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری تجمع بزرگ رهروان زینبی با حضور ،فرمانده سپاه کربلای مازندران، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ، دیگر مسؤلان با استقبال گسترده بانوان در امامزاده عباس ع ساری .

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 13 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری 2 حضور مدیران استانی و اوقاف در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری 2 حضور مدیران استانی و اوقاف در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری 2 حضور مدیران استانی و اوقاف در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 7 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری 1  حضور مدیران استانی  و  اوقاف در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری 1 حضور مدیران استانی و اوقاف در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری 1 حضور مدیران استانی و اوقاف در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 10 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری حضور نیروهای آتشنشانی و نیروی انتظامی   و ایستگاه صلواتی در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری حضور نیروهای آتشنشانی و نیروی انتظامی و ایستگاه صلواتی در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری حضور نیروهای آتشنشانی و نیروی انتظامی و ایستگاه صلواتی در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 5 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری حضور کودکان و نوجوانان در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری حضور کودکان و نوجوانان در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری حضور کودکان و نوجوانان در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری  اصحاب رسانه  در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری اصحاب رسانه در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری اصحاب رسانه در تجمع بزرگ رهروان زینبی امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری حضور خانواده های شهدا   در تجمع بزرگ رهروان زینبی در امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری حضور خانواده های شهدا در تجمع بزرگ رهروان زینبی در امامزاده عباس ع ساری

گزارش تصویری حضور خانواده های شهدا در تجمع بزرگ رهروان زینبی در امامزاده عباس ع ساری

1397/7/1 ( گزارش تصویری ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری  نشست تخصصی وقف با روحانیون با حضور مدیرکل اوقاف استان در حوزه علمیه مصطفی خان ساری

گزارش تصویری نشست تخصصی وقف با روحانیون با حضور مدیرکل اوقاف استان در حوزه علمیه مصطفی خان ساری

گزارش تصویری نشست تخصصی وقف با روحانیون با حضور مدیرکل اوقاف استان در حوزه علمیه مصطفی خان ساری

1397/6/26 ( گزارش تصویری ) 16 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری مراسم شب هفتم و روز ششم و میزبانی از هیاتهای عزاداری در آستان مقدس امامزاده قاسم(ع)بابل

گزارش تصویری مراسم شب هفتم و روز ششم و میزبانی از هیاتهای عزاداری در آستان مقدس امامزاده قاسم(ع)بابل

گزارش تصویری مراسم شب هفتم و روز ششم و میزبانی از هیاتهای عزاداری در آستان مقدس امامزاده قاسم(ع)بابل

1397/6/26 ( گزارش تصویری ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب