استان مازندران
 
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: سند مالکیت موقوفات مشاعی زبیده خانم، یوسفی دماوندی و حاج سید کریم رستم کلایی این شهرستان اخذ شد.
سه شنبه 5 بهمن 1395    
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری بیشترین سند را در 9 ماه امسال برای موقوفات در استان صادر کرد.
سه شنبه 28 دی 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: درسال گذشته تثبیت مالکیت ۲۰ هزار هکتار از اراضی موقوفات مازندران انجام شد که سبب کسب رتبه اول کشوری شده...
دوشنبه 27 دی 1395    
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران از صدور 890 جلد سند به مساحت 9 هزار و 100 هکتاربرای موقوفات استان در 9 ماهه امسال خبر داد.
دوشنبه 27 دی 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه در زمان حکومت خاندان منحوس پهلوی خیانت‌های بزرگی به موقوفات شده بود، گفت: امروز موقوفات به برکت...
یک شنبه 26 دی 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: جلسه کارگروه مشترک اوقاف و ثبت و نشست تخصصی وقف در فرماندار محمودآباد برگزار می شود.
چهارشنبه 22 دی 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 883 فقره سند مالکیت برای موقوفات مازندران صادر شد
دوشنبه 20 دی 1395    
رئیس اداره اوقاف گلوگاه از اخذ ۵۶ فقره سند موقوفات این شهرستان خبر داد.
شنبه 18 دی 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: 4 فقره سند مالکیت موقوفات پر رقبه منفعتی شهرستان بهشهر اخذ شد.
شنبه 4 دی 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل گفت: 4 فقره سند جدید مالکیت موقوفات در شهرستان آمل اخذ شد.
پنج شنبه 2 دی 1395