استان مازندران
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل گفت: 50 موقوفه بابل به ارزش 200میلیارد ریال در یک روز سنددار شد.
چهارشنبه 30 تیر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 270 موقوفه از ابتدای سال 95 در مازندران سند دار شدند.
دوشنبه 28 تیر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رامسر گفت: چهار بقعه متبرکه در شهرستان رامسر سنددار شد.
دوشنبه 28 تیر 1395    
رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان گلوگاه گفت: تعداد 20 سند موقوفه در گلوگاه دريافت شد.
یک شنبه 27 تیر 1395    
رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان هاي قائمشهر و سيمرغ گفت: سندمالکيت دو رقبه عرصه و اعيان مسکوني از موقوفه رنجبر در شهرستان قائم شهر دريافت شد.
یک شنبه 27 تیر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: تعداد 103 اسناد قدیمی موقوفات با تهیه نقشه های utm به صورت اسناد تک برگی جدید تبدیل...
یک شنبه 27 تیر 1395    
معاون حقوقی، ثبتی و امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 262 موقوفه در مازندران سنددار شدند،...
چهارشنبه 23 تیر 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: سند مالکیت 262 موقوفه در مازندران اخذ شد.
سه شنبه 22 تیر 1395    
نشست حقوقی و ثبتی موقوفات استان مازندران با حضور مدیران کل این دو دستگاه اجرایی برگزار شد.
سه شنبه 22 تیر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای قائمشهر و سیمرغ گفت: سند مالكيت موقوفه حسين رئيسي و سيد جعفر عابدي با 296 هکتار مساحت اخذ شد.
دوشنبه 21 تیر 1395