استان مازندران
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان گفت: 24 سند از رقبات موقوفه سیدحسن ولی روستای گیلاس لاریجان اخذ شده است.
یک شنبه 17 بهمن 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 360 پرونده موقوفات مازندران در محاکم قضایی طی سال جاری تعیین و تکلیف شده است.
شنبه 16 بهمن 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بلده گفت: ۱۵ فقره سند مالکیت موقوفات بلده اخذ شده است.
شنبه 16 بهمن 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه گفت: رای 7 پرونده موقوفات در محاکم قضایی به نفع اوقاف صادر شد.
دوشنبه 11 بهمن 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا گفت: 6 فقره سند مالکیت رقبات موقوفه نوابه خانم این شهرستان اخذ شد.
شنبه 9 بهمن 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا گفت: 8 فقره سند مالکیت موقوفات این شهرستان به مساحت 4 هزار و 288 متر مربع اخذ شده است.
شنبه 9 بهمن 1395    
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر گفت: سند مالکیت 3 موقوفه بهشهر اخذ شد.
شنبه 9 بهمن 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل گفت: سند مالکیت موقوفات محمد اسماعیل و ملاعبداله بابل با بیش از 80 رقبه در مرکز شهر اخذ شد.
سه شنبه 5 بهمن 1395    
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: سند مالکیت موقوفات مشاعی زبیده خانم، یوسفی دماوندی و حاج سید کریم رستم کلایی این شهرستان اخذ شد.
سه شنبه 5 بهمن 1395    
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری بیشترین سند را در 9 ماه امسال برای موقوفات در استان صادر کرد.
سه شنبه 28 دی 1395