استان مازندران
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: 4 فقره سند مالکیت موقوفات پر رقبه منفعتی شهرستان بهشهر اخذ شد.
شنبه 4 دی 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل گفت: 4 فقره سند جدید مالکیت موقوفات در شهرستان آمل اخذ شد.
پنج شنبه 2 دی 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در دو سال اخیر یک هزار و 456 جلد سند مالکیت موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی مازندران...
دوشنبه 29 آذر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل گفت: سند مالكيت موقوفه پر رقبه منفعتي مصطفي امير سليماني شهرستان بابل اخذ شد.
یک شنبه 28 آذر 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: شهرداران در صدور پروانه‌های ساختمانی در حوزه استعلام از موقوفات همکاری بیشتری داشته باشند.
دوشنبه 22 آذر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 9 هزار و 479 رقبه موقوفات مازندران سنددار شدند.
شنبه 20 آذر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور گفت: در ۸ ماه ابتدایی سالجاری ۴۲ مورد سند مالکیت موقوفات این شهرستان اخذ شد.
یک شنبه 14 آذر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: وقف کردن لبیک به ندای رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی است و به عبارت دیگر یکی از مصادیق...
یک شنبه 14 آذر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری گفت: با پيگيري همكاران اوقاف ساري 170 فقره سند مالكيت موقوفات و بقاع متبركه در سالجاري اخذ شد.
پنج شنبه 4 آذر 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه 720 سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه در استان اخذ شد، گفت: موقوفات سنددار شده مازندران شامل 9 هزار...
چهارشنبه 3 آذر 1395