استان مازندران
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: افرادی که در صدور سند مالکیت و شناسنامه دار شدن اراضی وقفی تلاش می کنند در ثواب اجرای نیت واقف سهیم هستند.
دوشنبه 16 مرداد 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل گفت: سند مالکیت موقوفه نبوی روستای آغوزبن شهرستان آمل با 730 رقبه اخذ شده است.
چهارشنبه 4 مرداد 1396    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 191 سند مالکیت موقوفات در مازندران اخذ شد، ادامه داد: این تعداد موقوفات...
یک شنبه 1 مرداد 1396    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: شناسنامه دار کردن و تثبیت مالکیت موقوفات یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان اوقاف است.
چهارشنبه 28 تیر 1396    
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: ادارات ثبت استان مازندران در سنددار کردن موقوفات عقب نشینی نمی کنند و با شتاب بیشتری نسبت به تثبیت مالکیت موقوفات...
چهارشنبه 28 تیر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر گفت: 70 فقره سند مالکیت برای 12موقوفه منفعتی بمساحت 25 هکتار در بهشهر اخذ شده است.
پنج شنبه 22 تیر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلوگاه گفت: برای اجرای GIS موقوفات در شهرستان گلوگاه،قرارداد اولیه تنظیم و تا پایان سال gis بیش از 200 رقبه تهیه و...
یک شنبه 11 تیر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت گفت: 11 فقره سند مالکیت موقوفه حوزه علمیه امام صادق (ع) چالوس که یکی از مهم‌ترین...
پنج شنبه 8 تیر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رامسر گفت: به همت اوقاف رامسر سند مالکیت 4 موقوفه و 3 بقعه این شهرستان طی روزهای اخیر اخذ شد.
یک شنبه 4 تیر 1396    
معاون اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از اسناد موقوفات در نقاط مختلف پراکنده یا آسیب دیده اند از آغاز طرح ملی جمع...
سه شنبه 30 خرداد 1396