استان مازندران
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران صدور ۱۲۵۰ سند مالکیت موقوفات در استان را کاری ارزشمند دانست و گفت: تا به امروز ۵ هزار و ۷۷۹ سند مالکیت برای موقوفات...
سه شنبه 29 فروردین 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جویبار گفت: در سال جاری 19 سند مالکیت برای موقوفات این شهرستان اخذ شده است.
دوشنبه 28 فروردین 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلوگاه گفت: سند مالکیت 70 موقوفه شهرستان گلوگاه در سال 95 اخذ شده است.
پنج شنبه 24 فروردین 1396    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه طی سال گذشته هزار و 250 موقوفه استان سنددار شد، گفت: این تعداد موقوفات شامل 21 هزار و 699 رقبه می‌شود...
یک شنبه 20 فروردین 1396    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 18 موقوفه جدید طی سال 95 در مازندران شناسایی و نسبت به احیای آن اقدام شده است.
شنبه 19 فروردین 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار گفت: سند مالکیت موقوفه کربلایی احمد اوصیا روستای دوغی کلا شهرستان بابلسر اخذ شد.
پنج شنبه 17 فروردین 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار گفت: سند مالکیت موقوفه حاج سیدنصراله با مساحت 302 هکتار در بابلسر اخذ شد
پنج شنبه 17 فروردین 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بلده گفت: 15 سند مالکیت موقوفات قطعاتی میناک بلده به مساحت 11 هزار و 557 متر مربع اخذ شده است.
چهارشنبه 16 فروردین 1396    
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه گفت: 8 فقره سند مالکیت منفعتی برای موقوفات گلوگاه اخذ شد.
چهارشنبه 2 فروردین 1396    
معرفی موقوفه محمدباقر تاجر ساروی به 3 زبان
شنبه 21 اسفند 1395