استان مازندران
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائمشهر از اخذ سند مالکیت حسینیه ارشاد خیابان جویبار شهرستان قائمشهر خبر داد و گفت: مساحت این حسینیه 272 متر...
سه شنبه 5 مرداد 1395    
معاون حقوقی، ثبتی و امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: اخذ سند مالکیت موجب تثبیت موقوفه می شود و در همین راستا موقوفات از هرگونه...
دوشنبه 4 مرداد 1395    
معاون حقوقي و ثبتي اداره کل اوقاف و امورخيريه مازندران، از ابتداي سال جاري تا كنون 103 پرونده اوقاف در محاكم قضائي تعيين و تكليف شد.
یک شنبه 3 مرداد 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور شهرستان عباس آباد گفت: 2 رقبه از موقوفات دانيال اين شهرستان بمساحت يك ميليون و 18 هزار و 220 متر مربع سنددار شدند.
یک شنبه 3 مرداد 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهسرستان آمل گفت: : تعداد 11 فقره سند مالكيت موقوفات اين شهرستان بمساحت 11 هزار و 370 متر مربع در یک روز اخذ شد.
یک شنبه 3 مرداد 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل گفت: 50 موقوفه بابل به ارزش 200میلیارد ریال در یک روز سنددار شد.
چهارشنبه 30 تیر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 270 موقوفه از ابتدای سال 95 در مازندران سند دار شدند.
دوشنبه 28 تیر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رامسر گفت: چهار بقعه متبرکه در شهرستان رامسر سنددار شد.
دوشنبه 28 تیر 1395    
رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان گلوگاه گفت: تعداد 20 سند موقوفه در گلوگاه دريافت شد.
یک شنبه 27 تیر 1395    
رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان هاي قائمشهر و سيمرغ گفت: سندمالکيت دو رقبه عرصه و اعيان مسکوني از موقوفه رنجبر در شهرستان قائم شهر دريافت شد.
یک شنبه 27 تیر 1395