استان مازندران
 
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: درشش ماهه آغازین سال 95 تعداد512 جلدسندکاداستری برای 8 هزار365 رقبه صادر و مساحت جمع اسنادمالکیت صادره بالغ...
شنبه 24 مهر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: سند مالکیت ۴۵۲ موقوفه در استان صادر شد.
پنج شنبه 15 مهر 1395    
معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از مجتبی باقرزاده معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در...
سه شنبه 13 مهر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: سند مالکیت ۴۵۲ موقوفه در استان صادر شد.
یک شنبه 11 مهر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: ادارات برتر در 6ماهه نخست سال جاری که نسبت به اخذ سند مالکیت و تثبیت موقوفات تلاش بسزایی...
پنج شنبه 8 مهر 1395    
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: طی 6 ماه نخست سال جاری 7 هزار و 500 رقبه موقوفات مازندران سنددار شد.
سه شنبه 6 مهر 1395    
معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت:215 هزار رقبه کشاورزی در سطح کشور وجود دارد که در بحث تولیدات محصولات...
شنبه 3 مهر 1395    
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: اوقاف در راستای اجرای نیت واقف و کسب عواید موقوفات از تعدادی از دستگاه های اجرایی استان طلبکار است که این مسئله پیگیری...
شنبه 3 مهر 1395    
نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان اوقاف یک سازمان امین و امانتدار است و فعالیت های آن باید بیشتر به جامعه و...
شنبه 3 مهر 1395    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل گفت: سند مالکیت موقوفه علی اکبر کاشانی با 2 هزار رقبه در بابل اخذ شد.
دوشنبه 29 شهریور 1395