• امروز پنج شنبه بیست و پنجم مرداد 1397 

اخبار سازمان اوقاف

لیست اخبار
اخذ  6جلداسنادمالکیت موقوفات تکیه استانه  بابلکنار

اخذ 6جلداسنادمالکیت موقوفات تکیه استانه بابلکنار

به همت اوقاف بابل 6جلداسنادمالکیت موقوفات تکیه استانه بابلکنار اخذ شد.

1397/5/23 ( حقوقی و ثبتی ) 7 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ یک جلد سند بقعه مبارکه امامزاده قاسم (ع) سیدکلا بابلکنار

اخذ یک جلد سند بقعه مبارکه امامزاده قاسم (ع) سیدکلا بابلکنار

به همت اوقاف بابل یک جلد سند بقعه مبارکه امامزاده قاسم (ع) سیدکلا بابلکنار اخذ شد.

1397/5/23 ( حقوقی و ثبتی ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ  یک جلد سند بقعه مبارکه امامزاده طاهر(ع) سیدکلا بابلکنار

اخذ یک جلد سند بقعه مبارکه امامزاده طاهر(ع) سیدکلا بابلکنار

به همت اوقاف بابل یک جلد سند بقعه مبارکه امامزاده طاهرع سیدکلا بابلکنار اخذ شد.

1397/5/23 ( حقوقی و ثبتی ) 5 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ 145 جلد سند مالکیت در شهرستان نور و بخش بلده

اخذ 145 جلد سند مالکیت در شهرستان نور و بخش بلده

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از اخذ 145 جلد سند مالکیت در شهرستان نور و بخش بلده خبر داد.

1397/5/16 ( حقوقی و ثبتی ) 12 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ سند مالکیت درعباس آباد

اخذ سند مالکیت درعباس آباد

یک فقره سند مالکیت موقوفه مولاناعباس اباد درعباس آباد اخذ شد.

1397/5/16 ( حقوقی و ثبتی ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ سند مالکیت دربهشهر

اخذ سند مالکیت دربهشهر

یک فقره سند مالکیت موقوفه حاج مهدی نجار دربهشهر اخذ شد.

1397/5/16 ( حقوقی و ثبتی ) 5 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ  چهار جلد اسناد بقاع متبرکه در بابل

اخذ چهار جلد اسناد بقاع متبرکه در بابل

به همت اوقاف بابل چهار جلد اسناد بقاع متبرکه با مجموع مساحت 14883مترمربع اخذ شد.

1397/5/14 ( حقوقی و ثبتی ) 8 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ  دو جلداسنادمالکیت موقوفه تکیه درویش خیب و تکیه حمزه کلا در بابل

اخذ دو جلداسنادمالکیت موقوفه تکیه درویش خیب و تکیه حمزه کلا در بابل

به همت اوقاف بابل دو جلداسنادمالکیت موقوفه تکیه درویش خیب و تکیه حمزه کلا اخذ شد.

1397/5/14 ( حقوقی و ثبتی ) 9 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ  بقعه شمس آل رسول در آمل

اخذ بقعه شمس آل رسول در آمل

به همت اوقاف آمل سند بقعه شمس آل رسول اخذ شد.

1397/5/14 ( حقوقی و ثبتی ) 6 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

اخذ  ۳ فقره سند اولیه در تنکابن

اخذ ۳ فقره سند اولیه در تنکابن

به همت اوقاف تنکابن ۳ فقره سند اولیه اخذ شد.

1397/5/14 ( حقوقی و ثبتی ) 4 0 رای به این مطلب ادامه مطلب