استان مازندران
 
یادداشت
سه شنبه 7 آذر 1396    
بخشی مهم از کارکردهای آیین وقف در ایران، از گذشته تا امروز، بر پایه توسعه شهرها انجام می‌پذیرفته است. واقفان به موجب آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی برآمده...
سه شنبه 7 آذر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندورود گفت: یک دستگاه ساختمان دوطبقه در روستای لالیم شهرستان میاندورود و به ارزش 2میلیارد ریال برای امور فرهنگی و...
دوشنبه 6 آذر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل گفت: سند مالکیت موقوفه نامدار خراسانی آمل با بیش از 2هزار رقبه و به مساحت 25 هکتار اخذ شده است.
دوشنبه 6 آذر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری گفت: اهالی کوی طالقانی ساری 200 مترمربع زمین را جهت احداث مکان مذهبی شامل مسجد، زینبیه و پایگاه‌ مقاومت...
دوشنبه 6 آذر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائمشهر و سیمرغ گفت: ۱۹۰ مترمربع زمین به ارزش 3میلیارد و 800 میلیون ریال در شهرستان قائمشهر وقف شد.
دوشنبه 6 آذر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بلده گفت: 300مترمربع زمین در روستای کلا بخش بلده وقف شده است.
یک شنبه 5 آذر 1396    
نشست تخصصی وقف با حضور علما، روحانیون و امام جمعه شهرستان نکا در دفتر امام جمعه برگزار شد.
یک شنبه 5 آذر 1396    
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر گفت: یک باب مغازه به ارزش یک میلیارد ریال در بهشهر وقف ایتام و نیازمندان شد.
یک شنبه 5 آذر 1396    
جلسه استانی گزارشگیری طبقه‌بندی اسکن و بارگذاری اوراق بایگانی‌ها در سامانه جامع موقوفات در اداره‌کل اوقاف مازندران برگزار شد.
یک شنبه 5 آذر 1396