• امروز شنبه بیست و ششم اسفند 1396 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران ....8-01133320506
 
آدرس: مازندران- ساری- میدان امام حسین(ع) - نبش بلوار ارتش
کد پستی:4818813714
آدرس تلگرامی: @oghafmazand
 

 

هوالعليم

                                                                                                                                    لیست تلفن های ادارات اوقاف وامورخیریه استان مازندران                                                                                                                          

ردیف

نام شهرستان

نام و نام خانوادگی

همراه

مستقیم

همگانی

فاکس

کد

 

*

اداره کل(مدير)

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی

09127536114

33322058

8 -33320506

33320676

011

معاونین اداره كل: حجت الاسلام مسعود قربانی (معاون فرهنگی)09113512880-  نوروز رشیدی (معاون حقوقی)09111220463- مهدی نعمت اللهی  (معاون توسعه) 09112523775-   علی فتحی(معاون بهره وری)09128639800  - علی اصغر یوسف زاده(رئیس اداره تحقیق)09365957243-حجت الاسلام مصطفی سیفی کناری( رئیس اداره قرآنی) 09112142347- فهیمه کریمی(فناوی اطلاعات)- محمود فیاض بخش(روابط عمومی )09118586947 - کمیل  حسن زاده (حراست)09119224401- اکرم کاظمی (مالی غیر ععمومی)

1

اداره بهشهر

حجت الاسلام رمضان شجاعی

09111787808

34526974

34526984

34526899

011

2

اداره ساری

حجت الاسلام علی سلطانی

09116276237

33314804

33328296

33324431

011

3

اداره قائمشهر

حجت الاسلام عبدا... ولی نژاد

09119593124

42036027- 42031884

42034230

42031884

011

4

اداره بابل

جعفر صفری

09113270499

32330913- 32337260

32335005- 32333095- 3233052

32366903

011

5

اداره آمل

حجت الاسلام محمد هادی بهرامی

09109678255

44223200- 44222323

3- 44226052-   8- 44229445

44229447

011

6

اداره بابلسر

حجت الاسلام مهدی یوسف تبار

09115794960

35364190

35364190

35364190

011

7

نمایندگی بندپی

حسن برزگر

09119163794

32520455

32520455- 32526455

32542624

011

8

اداره محمودآباد

بهزاد صادقی

09112202056

44733219

44733219

44733219

011

9

اداره نور

حجت الاسلام عیسی توپا حیدری

09119925854

44552919

44553020

44557820

011

10

نمایندگی بلده

کامران نعیمی

09111200146

44614295

44614168

44614233

011

11

اداره نوشهر

حجت الاسلام ابوذر زارعی کیاپی

09113568742

52332774

52335865

52350065

011

12

اداره تنکابن

حجت الاسلام رسول علیخانی

09113957449-09111251846

54224311

54225006-54222060

54224311

011

13

اداره رامسر

حجت الاسلام محمد ابراهیم حاجی پور

09127467789

55256319

55256318

55259790

011

14

اداره لاریجان

حجت الاسلام محمد زمان خلیلی

09111127746

43352230

43352565

43352565

011

15

اداره  نكا

حجت الاسلام مهدی خواجه وند صالحی

09127581061- 09367316921

34735253

34735252

34735253

011

16

نمایندگی سوادکوه

حمید شاکری

0911132949

338816269

42458038

42458038

011

17

نمایندگی میاندورود

مقداد کلونیان

09113550094

33886269

33886269

33886269

011

18

نمایندگی عباس آباد

ابراهیم عزیزپور

09111940274

54623605

54623607

54623605

011

19

نمایندگی جویبار

حجت الاسلام رضا یوسفی

09128618119

42534516

42534516

 

011

20

نمایندگی گلوگاه

محمدحسین فاضلی

09112523080

34668539

34667883

34668539

011

 

بنیاد توسعه استان  33343987-  33349152 حج و زیارت  3- 33348601  -   راسخون 2- 33304581 -   آقای اخگری  09381276425- 09123432916

 

آدرس اداره کل: مازندران- ساری میدان امام حسین (ع) ابتدای بلوار ارتش کدپستی:13714- 48188